News (2024-02-08)
 

As baie mense ingelig word oor ´n onreg, kan die verantwoordelikes dit nie meer in die geheim afdwing nie!


Het jy die Wie is WIE-pamflet ontvang? Het jy die inhoud geken? Of het jy per ongeluk op hierdie webwerf afgekom? Hier is tien sleutelkwessies wat ons in die gesig staar met die WGO-pandemieverdrag en die gewysigde Internasionale Gesondheidsregulasies (IHR). Vir elke onderwerp is daar verdere inligting met bronne onder Besonderhede. Daarbenewens sal jy baie bykomende inligting sowel as konkrete voorstelle vind vir wat jy kan doen om jouself te verdedig.

Met ons kort opname wil ons ´n eerste indruk kry van hoe goed ingelig die bevolking is oor wat om te verwag. As jy die vraestel voltooi, sal jy uitvind hoe goed ingelig jy is in vergelyking met ander. Dit is nodig om alle vrae te beantwoord om die resultate te sien.


(1) DIE OPNAME: HET JY GEWEET DAT...

1
... die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) sal direk in jou lewe ingryp in die geval van ´n gesondheidsnoodgeval en sodoende ons oppergesag van die reg ignoreer
Ja
 
Geed

Die WGO werk saam met sy skenkers aan ´n pandemie-verdrag en ´n wysiging aan die Internasionale Gesondheidsregulasies (IHR). Dit beplan ´n stel reëls wat uit twee pilare bestaan: die verandering van die bestaande Internasionale Gesondheidsregulasies en die skep van ´n nuwe pandemiekontrak.

1. Aanpassing van die Internasionale Gesondheidsregulasies:
Article-by-Article Compilation of Proposed Amendments to the International Health Regulations (2005) submitted in accordance with decision WHA75(9) (2022)
Second meeting of the working group on amendments to the international health, regulations (2005) A/WGIHR/2/5, Provisional agenda item 4, 6 February 2023

2. Pandemiekontrak:
Geen konsep vanaf 02/01/2023
Mei 2023 konsep
Huidige konsep vanaf 2.6.2023
Huidige konsep vanaf 16.10.2023
Huidige konsep vanaf 30.10.2023

2
... die hoof van die WGO vir jou in die toekoms kan sê wat jy moet doen, waar jy mag bly en watter farmaseutiese produkte jy moet betaal en neem?
Ja
 
Geed

Wanneer 'n wêreldwye gesondheidsnoodgeval plaasvind, sê die Direkteur-Generaal van die WGO alleen (Art. 12 Z1 IHR) en dit eindig nie totdat die Direkteur-generaal dit wil hê nie.

In sy verslag van 2023 6 Februarie oor Artikel 2005, stel die Werkgroep oor die Uitbreiding van die IHR 12 baie duidelik: "Die Artikel plaas klem op konsultasie met die Staatsparty in wie se grondgebied die gebeurtenis plaasvind, en die verpligting van die Direkteur- Generaal om die menings van 'n Noodkomitee in te win, terwyl hy ook verklaar dat die uiteindelike besluit om die bepaling van 'n PHEIC te neem by die Direkteur-Generaal bly.

In die geval van 'n PHEIC sal die Direkteur-generaal met die State en met die Noodkomitee konsulteer, maar die finale besluit oor die verklaring van 'n PHEIC sal by 'n enkele persoon bly: die Direkteur-generaal.

3
... Jy kan jou nie daarteen verdedig nie want daar is geen amptelike liggaam wat jou ondersteun nie – nóg in ons land nóg by die WIE?
Ja
 
Geed

Volgens die nuwe kontrakte kan 'n besluit van die Direkteur-Generaal deur niemand geappelleer word nie. Dit is moeilik om iets te bewys wat nie in die kontrakte voorkom nie.

Fundamentele regte is in wese mense se verdedigingsregte teen die staat. Ons kan dit gebruik om onsself te verdedig teen oortredings deur die staat. Met die pandemiekontrak en IHR maak ons ​​verkose verteenwoordigers verpligtinge namens ons, waaraan ons moet voldoen. Daar is geen regte van verdediging teen aanvalle deur die WGO nie, wat hulle ons verkose verteenwoordigers gemagtig het om te doen.

4
... ons regering in die toekoms aan die vereistes van die WGO (lockdown, inentings, ens.) sal moet voldoen?
Ja
 
Geed

Ons land moet voldoen aan die regulasies van die WGO deur die oppergesag van die reg te ondermyn.
Artikels 13A en 42 van die IHR het lidlande ontmagtig in die geval van 'n PHEIC.

Paragraaf 1 van die nuwe Art 13A lui: "State wat partye erken die WGO as die leiding en koördinerende gesag van internasionale openbare gesondheidsreaksie tydens openbare gesondheidsnood van internasionale kommer en onderneem om die WGO se aanbevelings in hul internasionale openbare gesondheidsreaksie te volg.
In Duits erken State Partye die WGO as die leidende en koördinerende owerheid vir die internasionale openbare gesondheidsreaksie op openbare gesondheidsnoodgevalle van internasionale kommer en onderneem om die WGO se aanbevelings in hul internasionale openbare gesondheidsreaksie te volg.

Hier het ons dus aan die een kant die blanke erkenning van die gesag van die WGO in die geval van 'n PHEIC, sowel as die blanke verpligting om die "aanbevelings" te volg. Dit is hoe maklik dit is om aanbevelings in opdragte te omskep.

Art 42 van die IHR spesifiseer dat alle "aanbevelings" geïmplementeer moet word "sonder versuim" - "sal sonder versuim geïnisieer en voltooi word".

"Artikel 15 en 16 van die IHR onderskei tussen "tydelike aanbevelings (PHEIC)" en "permanente aanbevelings".

5
... dat ons politici nie 'n aktiewe sê het oor wie vir jou watter opdragte sal gee nie?
Ja
 
Geed

Terwyl internasionale korporasies, lobbyiste, stigtings en die EU-kommissie die verdrae saam met die WGO onderhandel, wag die nasionale regerings om te implementeer wat ander besluit het.

Oor die hervorming van die Internasionale Gesondheidsregulasies kan mens onder meer in die kort nuus van die Duitse Bundestag op 29 Junie 2023 lees: “Die onderhandelingsmandaat vir die wysigings aan die IHR is oorgedra van die EU-lidlande na die EU-kommissie vir die doeltreffende bundeling van Europese belange. Die onderhandelinge van die werkgroepe op die grond sal vergesel word deur personeel van die Permanente Sending van Duitsland na die Verenigde Nasies."

In die antwoord (20/7438) van die Federale Regering op 'n klein aanvraag (20/7142) van die AfD-parlementêre groep, kan 'n mens dan op bladsy 3 lees:

Vraag: Het die Federale Regering voorstelle ingedien om die IHR in sy eie naam en/of in samewerking met ander groepe of instellings of state te wysig, en indien wel, watter, en watter voorstelle uitsluitlik van die Federale Regering kom, en indien nie, Hoekom nie?

Antwoord: Die onderhandelingsmandaat vir die wysigings aan die Internasionale Gesondheidsregulasies is oorgedra aan die Kommissie van die Europese Unie (EU). Die EU-kommissie het saam met alle EU-lidlande gewerk om sy eie voorstelle vir wysigings te ontwikkel en in te dien. Die Europese Unie se voorgestelde wysigings is publiek beskikbaar op die internet (www.eeas.europ a.eu/delegations/un-geneva/who-pandemic-agreementihr-negotiations-related-documents_en?s=62 onder "2nd Amendments to the International Health" Regulasies").

6
... die WGO kan kies watter produkte om te gebruik op grond van die nuwe verdrae? Mededingende produkte van ander vervaardigers en nasies word nie gekoop nie.
Ja
 
Geed

In die konteks van 'n gesondheidsnoodgeval word vrye mededinging afgeskaf. Die WGO het dus 'n direkte invloed op die ekonomie.

Die nuwe Art 13A het alles. In paragrawe 2-5 moet die WGO vrye hande kry vir toekenningsplanne vir gesondheidsprodukte. Vir hierdie doel moet die WGO toegelaat word om aan die lidlande te dikteer watter gesondheidsprodukte op hul grondgebied geproduseer moet word en op watter skaal, en hoe hierdie produkte versprei moet word.

7
... nie ons burgers of ons regerings die direkteur-generaal van die WGO kan kies of die projekte en doelwitte kan beïnvloed nie?
Ja
 
Geed

Die WGO se doelwitte word bepaal deur geoormerkte bydraes, wat 80% van die WGO se begroting uitmaak. Die skenkers, dikwels beleggers, bepaal dus die werk van die WGO. “Duitsland is die derde grootste vrywillige WGO-skenker, met $1716 miljoen in spesiaal toegewyde bydraes en $260 miljoen in tematiese bydraes.”
TAGESSPIEGEL: Wie besluit waarvoor die WGO sorg?

8
... die politici die finale regulasies waarskynlik net so onbetwisbaar sal goedkeur, aangesien hulle reeds nie in die belang van die burgers onderhandel nie?
Ja
 
Geed

Ons politici sal in Mei 2024 in die Wêreldgesondheidsvergadering oor IHR en pandemieverdrag stem. Die IHR sal outomaties een jaar later in werking tree, tensy ons land dit veto. Die pandemie-verdrag moet binne 1,5 jaar geïmplementeer word.

1. IHR: Wysigings aan die Internasionale Gesondheidsregulasies, WHA75.12 "Die tydperk voorsien in uitvoering van Artikel 22 van die Grondwet van die WGO vir verwerping van, of voorbehoud by, hierdie Regulasies sal 18 maande wees vanaf die datum van die kennisgewing deur die Direkteur-Generaal van die aanvaarding van hierdie Regulasies deur die Gesondheidsvergadering. Enige verwerping of voorbehoud wat deur die Direkteur-Generaal na die verstryking van daardie tydperk ontvang word, sal geen effek hê nie."
Vyf-en-sewentigste Wêreldgesondheidsvergadering WHA75.12, Agendaitem 16.2, 28 Mei 2022

2. Pandemiekontrak: 18 maande volgens Art. 19 Grondwet van die Wêreldgesondheidsorganisasie: "Elke lidstaat onderneem om stappe te neem vir die aanvaarding van sodanige verdrag of ooreenkoms binne 18 maande na die aanvaarding van 'n verdrag of ooreenkoms deur die Gesondheidsvergadering ."
Grondwet van die Wêreldgesondheidsorganisasie

9
... Jou vryheid om in die toekoms te reis sal afhang van die huidige vereistes van die WGO, aangesien dit kan bepaal of en waar burgers toegelaat word om te reis?
Ja
 
Geed

Die Europese Kommissie en die WGO het ooreengekom op 'n wêreldwye gesondheidsertifikaat, wat, soos die COVID-sertifikaat, reisgeleenthede sal bepaal. Die EU Digitale COVID-sertifikaat sal die Global Digital Health Certificate word
A global digital health certificate – Council adopts recommendations

10
... die WGO skryf voor wat jy mag leer en met ander bespreek, aangesien die grondwetlik verskanste vryheid van die pers en vryheid van uitdrukking opgeskort moet word?
Ja
 
Geed

Die WGO stel inligting gelyk aan pandemies ("infodemie"), wat beheer moet word.

Art. 1 Z. 1 lit. b WGO CA+ "'infodemies' beteken te veel inligting, insluitend vals of misleidende inligting, in digitale en fisiese omgewings tydens 'n siekte-uitbraak ..."
Die WGO wil nie net "vals inligting" maar ook "te veel inligting" voorkom.

Artikel 18 reël 1 letter b WGO CA+ "[In daardie verband sal elke party:] gereelde gemeenskapsuitreike, sosiale luister en periodieke ontledings en konsultasies met burgerlike samelewingsorganisasies en media-afsetpunte uitvoer om die voorkoms en profiele van verkeerde inligting te identifiseer, wat sal bydra tot die ontwerp van kommunikasie- en boodskapstrategieë vir die publiek om verkeerde inligting, disinformasie en vals nuus teë te werk, en sodoende die vertroue van die publiek te versterk en die nakoming van openbare gesondheid en maatskaplike maatreëls te bevorder;'
Om vertroue in openbare gesondheid en maatskaplike maatreëls onder die bevolking te skep, moet die lidlande enige vorm van "vals inligting" teëwerk. Die WGO neem dus die vrymoedigheid om teenstrydige menings te bekamp.

Benewens die pandemiekontrak, vereis die beplande veranderinge in die IHR ook dat inligting beheer word. Artikels 44 en 53A van die beplande IHR bepaal dat die kontrakterende state mekaar moet ondersteun om “vals en onbetroubare” inligting teë te werk. Die gesag om te interpreteer wat reg en wat verkeerd is, moet saamgelees word met die Pandemie-verdrag. Inligting wat die begrip van die WGO weerspreek, moet ook van die IHR bekamp word.

Artikel 44(1)(h) "[Staatlike partye onderneem om saam te werk en mekaar by te staan ​​.. ]
in die stryd teen die verspreiding van vals en onbetroubare inligting oor openbare gesondheidsgebeure, voorkomende en anti-epidemie maatreëls en aktiwiteite in die media, sosiale netwerke en ander maniere om sulke inligting te versprei."

Artikel 44(2)(e) "[WGO sal saamwerk met en Staatlike partye onmiddellik bystaan ​​.. in:]
teen die verspreiding van vals en onbetroubare inligting oor openbare gesondheidsgebeure, voorkomende en anti-epidemie maatreëls en aktiwiteite in die media, sosiale netwerke en ander maniere om sulke inligting te versprei;

Art. 53A lit. c "[Die Staatspartye sal 'n Implementeringskomitee instel, bestaande uit alle Staatspartye wat jaarliks ​​vergader, wat verantwoordelik sal wees vir:]
Bevorder internasionale samewerking en bystand om bekommernisse wat deur die WGO en State Partye geopper is aan te spreek rakende implementering van en nakoming van verpligtinge kragtens hierdie Regulasies in ooreenstemming met artikel 44

 

Nadat u die opname ingedien het, sal u die resultaat van die opname kry.

 

resultate

Aantal deelnemers:

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
Ja Geed
 
  
  Jy antwoord

 

Nou is jy ook ingelig oor die nuwe pandemie kontrak en die aangepaste internasionale gesondheidsregulasies. Help om te verseker dat die verantwoordelikes dit nie meer in die geheim kann implimenteer nie.(2) SEWE PLANNE VAN AKSIE VIR JOU

1.  Wees voldoende ingelig om gewapen te wees vir die bespreking
2.  Druk, kopie en versprei die pamflet wat na hierdie bladsy verwys
3.  Verwitting vriende en kennisse
4.  Lig politici in jou kiesafdeling in
5.  Teken petisie vir ´n referendum
6.  Fokus op die onderwerp by gebeure en demonstrasies
7.  Voer plakkaat veldtogte in jou streek uit


(3) VERDERE ARTIKELS EN LESINGS - Duits

1.  Prokureurs vir Fundamentele Regte - Prokureurs vir Verligting in Oostenryk:
Hoe die WGO parlemente en burgers ontmagtig met die pandemieverdrag en internasionale gesondheidsregulasies
2.  Multipolêr: Wat is agter die pandemie-verdrag?
3.  Norbert Häring: Die nuwe konsep van die WGO-pandemieverdrag maak die weg oop vir biowapennavorsing
4.  Norbert Häring: Met die WGO-pandemieverdrag oor outoritêre transhumanisme
5.  Norbert Häring: Ons het die erkenning dat die WGO-magtiging gaan oor beperkings op vryheid
6.  Federale Demokratiese Unie: WGO pandemie-verdrag – wolf in skaapsklere?
7.  Prokureurs vir Fundamentele Regte – Prokureurs vir Verligting in Oostenryk: Geagte Nasionale Raadslid, wat gaan aan?
8.  PB woon saam met Tobias Gall: WIE – Korporatiewe diktatuur in die naam van gesondheid?
9.  MWGFD: Wat wil die WGO hê?
10.  Mag Dr iur. Silvia Behrendt: WIE gee om? Wêrelddiktatuur dreig
11.  Perskonferensie in Keulen: Nee vir die WGO-pandemieverdrag
12.  Youtube-onderhoud met prof. Geistliner: WIE pandemie-verdrag: Is die gesondheidsdiktatuur aan die kom?
13.  Pro Humanity: Opsomming van alle bekende inisiatiewe oor die WGO-pandemieverdrag en IHR
14.  Vir Oostenrykers: MFG se petisie vir 'n referendum
15.  Dokumentasie van perskonferensie Pro Switzerland: WGO-verdrag skakel Switserse soewereiniteit uit
16.  Toekomstige CH: Skaf die WGO menseregte af?


(4) BLADJES OM AF TE LAAI EN TE VERSPREID

Flyer van hierdie bladsy
Flyer van hierdie bladsy – in die meer koste-effektiewe A5-formaat
Flyer van hierdie bladsy vir lui lesers
Flyer van hierdie bladsy vir lui lesers - in die goedkoper A5-formaat
Flyer van die Aletheia
Flyer van die MWGFD en Dokters vir Verligting


As die meerderheid mense oor hierdie ontwikkeling ingelig word, sal hierdie moontlike WGO-diktatuur verby wees voordat dit begin het.


Dankie vir jou aktiewe ondersteuning!

@ Kontak

NewsAfdrukPrivaatheidsbeleid