News (2024-04-22)
 

Ha sok ember értesül egy igazságtalanságról, a felelősök nem tudják többé titokban végrehajtani azt!


Ön megkapta a Ki az a WHO szórólapot? Ismerte a tartalmát? Vagy véletlenül bukkant rá erre a weboldalra? Itt tíz alapvető témát talál, amelyek az Egészségügyi Világszervezet (WHO) világjárványokról szóló nemzetközi megállapodásával (járványügyi szerződés) és a módosított Nemzetközi Egészségügyi Szabályzattal (IHR) kapcsolatban merülnek fel. Minden egyes témához további információkat talál, forrásokkal együtt a Részletek alatt. Ezen kívül rengeteg további információt, valamint konkrét javaslatokat talál arra vonatkozóan, hogy hogyan tiltakozhat ezek ellen.

Rövid felmérésünkkel szeretnénk egy első benyomást szerezni arról, hogy a lakosság mennyire tájékozott a változtatásokról és azok lehetséges következményeiről. Ha részt vesz a felmérésben, megtudhatja, hogy másokhoz képest mennyire volt jól informált. Az eredmények megtekintéséhez szükséges, hogy minden kérdésre választ adjon.


(1) A FELMÉRÉS: TUDTA, HOGY ...

1
... az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a jövőben egészségügyi vészhelyzet esetén közvetlenül beavatkozik az Ön életébe, felülírva ezzel jogállamiságunkat?
Igen
 
Nem

A WHO a támogatóival együtt egy világjárványról szóló szerződésen és a Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat (IHR) módosításán dolgozik. Két pillérből álló szabályrendszert tervez: a meglévő Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat módosítása és egy új járványügyi szerződés létrehozása.

1. Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat módosítása:
Article-by-Article Compilation of Proposed Amendments to the International Health Regulations (2005) submitted in accordance with decision WHA75(9) (2022)
Second meeting of the working group on amendments to the international health, regulations (2005) A/WGIHR/2/5, Provisional agenda item 4, 6 February 2023

2. járványügyi szerződés:
Nulla tervezet 1.2.2023-tól
Tervezet 2023 májusától
Jelenlegi tervezet 2.6.2023-tól
Jelenlegi tervezet 16.10.2023-tól
Jelenlegi tervezet 30.10.2023-tól

2
... a WHO főnöke a jövőben előírhatja, hogy mit kell tennie, hol tartózkodhat, és milyen gyógyszereket kell fizetnie és szednie?
Igen
 
Nem

A globális egészségügyi vészhelyzet kikiáltásáról kizárólag a WHO főigazgatója dönt (Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat 12 Z1. cikk), és ez az állapot csak akkor ér véget, amikor a főigazgató akarja.

A 2005. évi Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat kiterjesztésével foglalkozó munkacsoport 2023. február 6-ai, a 12. cikkről szóló jelentésében egyértelműen fogalmaz: "The Article places emphasis on consultation with the State Party in whose territory the event occurs, and the obligation of the Director-General to seek the views of an Emergency Committee, while also stating that the ultimate decision to make the determination of a PHEIC remains with the Director-General".

Közegészségügyi vészhelyzet vagy nemzetközi aggodalom (PHEIC) esetén a főigazgató konzultál az érintett államokkal és a vészhelyzeti bizottsággal, de a végső döntést a PHEIC kihirdetéséről egy személy, a főigazgató hozza meg.

3
... nem tud kifogást emelni ez ellen, mert nincs hivatalos szerv, amely támogatja Önt ebben - sem hazánkban, sem a WHO-nál?
Igen
 
Nem

A főigazgató döntését az új szerződések értelmében senki sem támadhatja meg. Nehéz olyasmit bizonyítani, ami nem szerepel a szerződésekben.

Az alapjogok lényegében az emberek védelmi jogai az állammal szemben. Ezeket arra használhatjuk, hogy megvédjük magunkat az állam túlkapásaival szemben. A járványügyi szerződéssel és a Nemzetközi Egészségügyi Szabályzattal választott képviselőink kötelezettségeket vállalnak a nevünkben, amelyeket be kell tartanunk. A WHO túlzó beavatkozásaival szemben így nincsenek védekezési jogaink, hiszen erre választott képviselőink adtak felhatalmazást.

4
... kormányunknak a jövőben meg kell felelnie a WHO által támasztott előírásoknak (lezárások, védőoltások stb.)?
Igen
 
Nem

Hazánknak a jogállami struktúrák aláásásával kell megfelelnie a WHO előírásainak. Az IHR 13A. és 42. cikkei PHEIC esetén megfosztják a tagállamokat a jogköreiktől.

Az új 13A. cikk (1) bekezdése a következőképpen szól: "States Parties recognize WHO as the guidance and coordinating authority of international public health response during public health Emergency of International Concern and undertake to follow WHO’s recommendations in their international public health response" A szerződő államok elismerik a WHO-t mint a nemzetközi aggodalomra okot adó közegészségügyi vészhelyzetekre adott nemzetközi közegészségügyi reagálást irányító és koordináló hatóságát és vállalják, hogy nemzetközi közegészségügyi reagálásuk során követik a WHO ajánlásait."

Tehát itt van egyrészt a WHO hatáskörének feltétel nélküli elismerése PHEIC esetén, és az "ajánlások" követésének automatikus kötelezettsége. Ilyen egyszerűen válnak az ajánlások parancsokká.

A Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat 42. cikke kimondja, hogy minden "ajánlást" "haladéktalanul" végre kell hajtani - "shall be initiated and completed without delay".

A Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat 15. és 16. cikke különbséget tesz az "ideiglenes ajánlások (PHEIC)" és az "állandó ajánlások" között.

5
... politikusainknak nincs aktív beleszólásuk abba, hogy ki mit ír elő nekik?
Igen
 
Nem

Miközben a nemzetközi vállalatok, lobbisták, alapítványok és az Európai Bizottság a WHO-val együtt tárgyalnak a szerződésekről, a nemzeti kormányok arra várnak, hogy végrehajtsák azt, amiről mások a fejük felett döntöttek.

A Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat reformjáról a német szövetségi parlament 2023.06.29-ai beszámolójában többek között ez olvasható: "A Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat (NESz) módosításának tárgyalási mandátumát az EU-tagállamok az európai érdekek hatékony összefogása érdekében az Európai Bizottságra ruházták át. A munkacsoportok helyszíni tárgyalásait Németország ENSZ állandó képviseletének munkatársai kísérnék.”

A szövetségi kormány az AfD-frakció kérdésére (20/7142) adott válaszában (20/7438), a 3. oldalon a következő olvasható:

Kérdés: Benyújtott-e a szövetségi kormány saját nevében és/vagy más csoportokkal, intézményekkel vagy országokkal közösen javaslatokat a NESz módosítására, és ha igen, melyeket, és mely javaslatok származnak kizárólag a szövetségi kormánytól, és ha nem, miért nem?

Válasz: A Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat módosítására vonatkozó tárgyalási megbízást az Európai Bizottságra ruházták át. Az Európai Bizottság az összes uniós tagállammal együtt kidolgozta és benyújtotta saját módosítási javaslatait. Az Európai Unió módosítási javaslatai nyilvánosan elérhetők az interneten. (https://www.eeas.europa.eu/delegations/un-geneva/who-pandemic-agreementihr-negotiations-related-documents_en?s=62 a „2. Amendments to the International Health Regulations“pont alatt).

6
... az új szerződések alapján a WHO választhatja ki, hogy mely termékek használhatók? Más gyártók és nemzetek konkurens termékeit nem fogják megvásárolni.
Igen
 
Nem

Egészségügyi vészhelyzetben a szabad verseny megszűnik. A WHO így közvetlenül befolyásolja a gazdaságot.

Az új 13A. cikk tartalmazza ezt. A (2-5) bekezdésben a WHO szabad kezet kap az egészségügyi termékek elosztási terveinek elkészítésére. Ennek érdekében a WHO-nak lehetővé teszik, hogy a tagállamok számára megszabja, hogy mely egészségügyi termékeket kell előállítani a területükön és milyen mennyiségben, és hogyan kell ezeket a termékeket elosztani.

7
... sem mi, állampolgárok, sem kormányaink nem választhatják meg a WHO főigazgatóját, és nem befolyásolhatják a WHO projektjeit és céljait?
Igen
 
Nem

A WHO céljait a célhoz kötött hozzájárulások határozzák meg, amelyek a WHO költségvetésének 80%-át teszik ki. Az adományozók, gyakran befektetők, így meghatározzák a WHO munkáját. "Németország 1716 millió USA-dollár kifejezetten célhoz kötött hozzájárulással és 260 millió USA-dollár tematikusan célhoz kötött hozzájárulással a WHO harmadik legnagyobb önkéntes adományozója."
TAGESSPIEGEL: Ki dönti el, hogy mivel foglalkozik a WHO?

8
... a politikusok valószínűleg ugyanúgy, mint eddig, feltétel nélkül hagyják majd jóvá a végleges szabályozást, hiszen már most sem a polgárok érdekében tárgyalnak?
Igen
 
Nem

Politikusaink 2024 májusában az Egészségügyi Világközgyűlésen szavaznak majd az NESz-ről és a járványügyi szerződésről. A Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat egy évvel ezután automatikusan hatályba lép, hacsak hazánk nem vétózza meg. A járványügyi szerződést 1,5 éven belül kell bevezetni.

1. NESz (angolul IHR): „The period provided in execution of Article 22 of the Constitution of WHO for rejection of, or reservation to, these Regulations shall be 18 months from the date of the notification by the Director-General of the adoption of these Regulations by the Health Assembly. Any rejection or reservation received by the Director-General after the expiry of that period shall have no effect.“
Seventy-fifth World Health Assembly WHA75.12, Agenda item 16.2, 28 May 2022

2. Járványügyi szerződés: 18 hónap az Egészségügyi Világszervezet alapszabályának 19. cikke szerint: "Minden tagállam vállalja, hogy lépéseket tesz egy szerződés vagy megállapodás elfogadása érdekében az Egészségügyi Közgyűlés általi elfogadásától számított 18 hónapon belül".
Az Egészségügyi Világszervezet alapszabálya

9
... az Ön utazási szabadsága a jövőben a WHO aktuális irányelveitől függ, mivel az határozhatja meg, hogy a polgárok utazhatnak-e és hová?
Igen
 
Nem

Az Európai Bizottság és a WHO megállapodott egy globális egészségügyi tanúsítványról, amely a COVID-igazolványhoz hasonlóan meghatározza majd az utazási lehetőségeket. Az EU digitális COVID-igazolványa lesz a globális digitális egészségügyi tanúsítvány.
Egy globális digitális egészségügyi tanúsítvány - tanács adja majd ki az ajánlásokat.

10
... a WHO írja elő, hogy mit szabad megtudnia és megvitatnia másokkal, mivel az alkotmányban rögzített sajtószabadságot és a véleménynyilvánítás szabadságát fel kell függeszteni?
Igen
 
Nem

A WHO az információkat a világjárványokkal ("infodémia") teszi egyenlővé, amelyeket ellenőrizni kell.

Art. 1 Z. 1 lit. b WHO CA+ „‚infodemic‘ means too much information, including false or misleading information, in digital and physical environments during a disease outbreak ...“
A WHO nemcsak a "hamis információkat", hanem a "túl sok információt" is meg akarja akadályozni.

Art. 18 Z. 1 lit. b WHO CA+ „[In that regard, each Party shall:] conduct regular community outreach, social listening, and periodic analysis and consultations with civil society organizations and media outlets in order to identify the prevalence and profiles of misinformation, which will contribute to design communications and messaging strategies for the public to counteract misinformation, disinformation and false news, thereby strengthening public trust and promoting adherence to public health and social measures;“
Annak érdekében, hogy a lakosság körében bizalmat keltsenek a közegészségügyi és szociális intézkedések iránt, a tagállamoknak fel kell lépniük a "hamis információk" minden formája ellen. A WHO tehát veszi magának a bátorságot, hogy az ellenvélemények ellen lépjen fel.

A járványügyi szerződés mellett a Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat tervezett módosításai is megkövetelik az információk ellenőrzését. A tervezett NESz 44. és 53A. cikkei előírják, hogy a résztvevő államok támogatják egymást a "hamis és megbízhatatlan" információk elleni fellépésben. A járványügyi szerződéssel összefüggésben kell értelmezni, hogy mi tekinthető helyesnek és mi helytelennek. A WHO felfogásával ellentétes információkat a Nemzetközi Egészségügyi Szabályzatból szintén ki kell venni.

Art. 44 Abs. 1 lit. h "[States Parties shall undertake to collaborate with and assist each other …]
in countering the dissemination of false and unreliable information about public health events, preventive and anti-epidemic measures and activities in the media, social networks and other ways of disseminating such information"

Art. 44 Abs. 2 lit. e "[WHO shall collaborate with and promptly assist States Parties .. in:]
countering the dissemination of false and unreliable information about public health events, preventive and anti-epidemic measures and activities in the media, social networks and other ways of disseminating such information;"

Art. 53A lit. c "[The State Parties shall establish an Implementation Committee, comprising of all States Parties meeting annually, that shall be responsible for:]
Promote international cooperation and assistance to address concerns raised by WHO and States Parties regarding implementation of, and compliance with, obligations under these Regulations in accordance with Article 44.

 

A beküldés után megjelenik a felmérés eredménye.

 

EREDMÉNYEK

A résztvevők száma:

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
Igen Nem
 
  
  Saját adatok

 

Most már Ön is tájékozott az új járványügyi szerződésről és a módosított Nemzetközi Egészségügyi Szabályzatról. Segítsen abban, hogy az illetékesek többé ne titokban hajtsák végre ezek bevezetését!(2) HÉT CSELEKVÉSI LEHETŐSÉG AZ ÖN SZÁMÁRA:

1.  Teljeskörűen tájékozottnak kell lennie, hogy megállja a helyét a vitákban
2.  Nyomtassa ki az erre az oldalra vezető szórólapot, nyomtassa ki és ossza meg.
3.  Tájékoztassa barátait és ismerőseit
4.  Tájékoztassa választókerületének politikusait
5.  Írja alá a jelenlegi petíciókat a kezdeményezésért
6.  Állítsa a témát középpontba rendezvényeken és tüntetéseken
7.  Végezzen plakátkampányokat a régiójában


(3) TOVÁBBI CIKKEK ÉS ELŐADÁSOK (németül)

1.  Jogászok az alapjogokért – Jogászok a tisztánlátásért Ausztriában:
Hogyan fosztja meg jogaiktól a WHO a járványügyi szerződésen és a Nemzetközi Egészségügyi Szabályzaton keresztül a polgárokat
2.  Multipolar: Mi rejlik a járványügyi szerződés mögött?
3.  Norbert Häring: A WHO új járványügyi szerződésének tervezete szabad utat enged a biofegyver kutatásnak
4.  Norbert Häring: A WHO járványügyi szerződésével a tekintélyelvű transzhumanizmusba
5.  Norbert Häring: Beismerték, hogy a WHO felhatalmazása a szabadságjogok beszűkítéséről szól
6.  Szövetségi-Demokratikus Únió: WHO járványügyi szerződés – Farkasbőrbe bújt bárány?
7.  Jogászok az Alapjogokért – Jogászok a tisztánlátásért Ausztriában: Tisztelt Nemzeti Tanács, mi folyik itt?
8.  Paul Brandenburg interjúja Tobias Gallal: WHO – vállalati diktatúra az egészség nevében?
9.  MWGFD: Mit akar a WHO?
10.  Mag. Dr.iur. Silvia Behrendt: WHO cares? Világdiktatúra veszélye fenyeget
11.  Sajtótájékoztató Kölnben: Mondjunk nemet a WHO járványügyi szerződésére
12.  Youtube interjú Geistliner professzorúrral: WHO járványügyi szerződés: jön az egészségügyi diktatúra?
13.  Az Emberiségért: Az összes ismert WHO járványügyi szerződéssel kapcsolatos kezdeményezés és a Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat összefoglalója
14.  Ausztriáért: Az MFG párt népszavazási javaslata
15.  Svájci jövő: A WHO eltörli az emberi jogokat?


(4) SZÓRÓLAP LETÖLTÉSE ÉS TERJESZTÉSE

Szórólap ehhez a honlaphoz
Szórólap ehhez a honlaphoz – költségkímélő A5-ös formátum
Szórólap ehhez a honlaphoz, rövidített verzió
Szórólap ehhez a honlaphoz, rövidített verzió – költségkímélő A5-ös formátum
Aletheia szórólapja
MWGFD Ärzte für Aufklärung (orvosok és tudósok az egészségért, szabadságért és demokráciáért, orvosok a tisztánlátásért) szórólapja


Ha az emberek többsége értesül erről a fejleményről, akkor ennek a lehetséges WHO-diktatúrának vége lesz, még mielőtt elkezdődött volna.


Köszönjük aktív támogatását!

@ Kapcsolatba lépni

NewsImpresszumAdatvédelem