Νέα (2023-11-29)
 

Αν πολλοί άνθρωποι ενημερώνονται για μια αδικία, οι υπεύθυνοι δεν μπορούν πλέον να την επιβάλλουν κρυφά!


Έχετε λάβει το φυλλάδιο Ποιος είναι ο ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας WHO); Γνωρίζετε το περιεχόμενό του; Ή πέσατε τυχαία πάνω σε αυτόν τον ιστότοπο; Εδώ θα βρείτε δέκα βασικά θέματα που αντιμετωπίζουμε με τη συνθήκη του ΠΟΥ για την πανδημία και τους τροποποιημένους Διεθνείς Κανονισμούς Υγείας (ΔΚΥ, International Health Regulations, IHR). Περαιτέρω πληροφορίες με πηγές είναι διαθέσιμες για κάθε θέμα στην ενότητα Λεπτομέρειες. Θα βρείτε επίσης πληθώρα πρόσθετων πληροφοριών καθώς και συγκεκριμένες προτάσεις για το τι μπορείτε να κάνετε εσείς για να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας.

Με τη σύντομη έρευνά μας, θέλουμε να αποκτήσουμε μια πρώτη εντύπωση για το πόσο καλά ενημερωμένος είναι ο πληθυσμός για το τι τον περιμένει. Αν λάβετε μέρος στην έρευνα, θα μάθετε πόσο καλά ενημερωμένοι ήσασταν σε σύγκριση με τους άλλους. Για να δείτε τα αποτελέσματα, είναι απαραίτητο να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

(1) Η ΈΡΕΥΝΑ: ΞΈΡΑΤΕ ΌΤΙ ...

1
... ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO / ΠΟΥ) θα επεμβαίνει στο μέλλον άμεσα στη ζωή σας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης υγείας, παρακάμπτοντας έτσι το κράτος δικαίου μας;
Ναι
 
Όχι

Ο ΠΟΥ συνεργάζεται με τους δωρητές του για μια συνθήκη για την πανδημία και μια τροποποίηση των Διεθνών Υγειονομικών Κανονισμών (IHR / ΔΥΚ). Σχεδιάζει ένα σύνολο κανόνων που αποτελείται από δύο πυλώνες: Την τροποποίηση των υφιστάμενων Διεθνών Υγειονομικών Κανονισμών (ΔΥΚ) και τη θέσπιση μιας νέας συνθήκης για την πανδημία.

1. Προσαρμογή των διεθνών υγειονομικών κανονισμών (International Health Regulations):
Συγκέντρωση κατά άρθρο των προτεινόμενων τροποποιήσεων των Διεθνών Υγειονομικών Κανονισμών (2005) που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την απόφαση WHA75(9) (2022)
Δεύτερη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας για τις τροποποιήσεις των διεθνών υγειονομικών κανονισμών (2005) A/WGIHR/2/5, προσωρινό σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης, 6 Φεβρουαρίου 2023

2. Συμβόλαιο πανδημίας:
Zero-Draft από την 1η Φεβρουαρίου 2023
Σχέδιο από τον Μάιο του 2023
Τρέχον σχέδιο από τις 2 Ιουνίου 2023

2
... ο επικεφαλής του ΠΟΥ μπορεί να σας πει στο μέλλον τι πρέπει να κάνετε, πού επιτρέπεται να πάτε και ποια φαρμακευτικά προϊόντα πρέπει να πληρώσετε και να πάρετε;
Ναι
 
Όχι

Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ αποφασίζει μόνος του πότε συντρέχει έκτακτη ανάγκη για την παγκόσμια υγεία (άρθρο 12 Z1 ΔΥΑ) και αυτή τελειώνει μόνο όταν ο Γενικός Διευθυντής το επιθυμεί.

Στην έκθεσή της της 6ης Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με το άρθρο 12, η Ομάδα Εργασίας για την επέκταση της ΔΥΑ 2005 δηλώνει με σαφήνεια: "Το άρθρο δίνει έμφαση στη διαβούλευση με το κράτος μέρος στην επικράτεια του οποίου συμβαίνει το συμβάν και στην υποχρέωση του Γενικού Διευθυντή να ζητήσει τις απόψεις μιας επιτροπής έκτακτης ανάγκης, ενώ δηλώνει επίσης ότι η τελική απόφαση για τον προσδιορισμό του συμβάντος PHEIC (Public Health Emergency of International Concern) παραμένει στον Γενικό Διευθυντή".

Σε περίπτωση PHEIC (Public Health Emergency of International Concern), ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να διαβουλεύεται με τα πληγέντα κράτη και την Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης, αλλά η τελική απόφαση για την κήρυξη PHEIC παραμένει σε ένα μόνο πρόσωπο: τον Γενικό Διευθυντή.

3
... δεν μπορείτε να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας εναντίον του επειδή δεν υπάρχει επίσημος φορέας για να σας υποστηρίξει - ούτε στη χώρα μας ούτε στον ΠΟΥ;
Ναι
 
Όχι

Σύμφωνα με τις νέες συμβάσεις, η απόφαση του Γενικού Διευθυντή δεν μπορεί να προσβληθεί από κανέναν. Είναι δύσκολο να αποδειχθεί κάτι που δεν περιλαμβάνεται στις συμβάσεις.

Τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι ουσιαστικά τα δικαιώματα άμυνας των ανθρώπων έναντι του κράτους. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας ενάντια στις καταπατήσεις του κράτους. Με τη συνθήκη για την πανδημία και την ΕΣΥ, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποί μας αναλαμβάνουν εκ μέρους μας υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να τηρήσουμε. Δεν υπάρχουν δικαιώματα υπεράσπισης ενάντια στις καταπατήσεις του ΠΟΥ, τις οποίες έχουν εξουσιοδοτήσει οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποί μας να κάνουν.

4
... η κυβέρνησή μας θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του ΠΟΥ (κλείδωμα, εμβολιασμοί κ.λπ.) στο μέλλον;
Ναι
 
Όχι

Η χώρα μας πρέπει να συμμορφωθεί με τους κανονισμούς του ΠΟΥ υπονομεύοντας το κράτος δικαίου. Τα άρθρα 13Α και 42 του Διεθνείς κανονισμοί υγείας IHR αποδυναμώνουν τα κράτη μέλη σε περίπτωση PHEIC ((Public Health Emergency of International Concern).

Η παράγραφος 1 του νέου άρθρου 13Α έχει ως εξής: ""States Parties recognize WHO as the guidance and coordinating authority of international public health response during public health Emergency of International Concern and undertake to follow WHO’s recommendations in their international public health response" - σύμφωνα με τον μεταφραστή της google "Τα συμβαλλόμενα κράτη αναγνωρίζουν την ΠΟΥ ως αρχή καθοδήγησης και συντονισμού της διεθνούς ανταπόκρισης στη δημόσια υγεία κατά τη διάρκεια έκτακτων καταστάσεων δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ακολουθούν τις συστάσεις της ΠΟΥ κατά τη διεθνή ανταπόκρισή τους στη δημόσια υγεία".
Έτσι, εδώ έχουμε, από τη μία πλευρά, την καθολική αναγνώριση της εξουσίας του ΠΟΥ σε περίπτωση PHEIC και την καθολική υποχρέωση να ακολουθηθούν οι "συστάσεις". Τόσο εύκολο είναι να μετατρέψεις τις συστάσεις σε διαταγές.

Το άρθρο 42 IHR (Διεθνείς κανονισμοί υγείας) ορίζει ότι όλες οι "συστάσεις" πρέπει να υλοποιούνται "χωρίς καθυστέρηση" - "δρομολογούνται και ολοκληρώνονται χωρίς καθυστέρηση".

Τα άρθρα 15 και 16 της IHR (Διεθνείς κανονισμοί υγείας) κάνουν διάκριση μεταξύ "προσωρινών συστάσεων (PHEIC)" και "μόνιμων συστάσεων", δηλαδή προσωρινών συστάσεων έκτακτης ανάγκης (PHEIC) και μόνιμων συστάσεων.

5
... οι πολιτικοί μας δεν εμπλέκονται ενεργά στο να αποφασίζουν ποιος θα κάνει ποιους κανονισμούς;
Ναι
 
Όχι

Ενώ οι διεθνείς εταιρείες, οι λομπίστες, τα ιδρύματα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύονται τις συνθήκες μαζί με τον ΠΟΥ, οι εθνικές κυβερνήσεις περιμένουν να εφαρμόσουν αυτό που οι άλλοι έχουν αποφασίσει.

Σχετικά με τη μεταρρύθμιση των Διεθνών Υγειονομικών Κανονισμών, μπορεί κανείς να διαβάσει στο ενημερωτικό δελτίο της γερμανικής Βουλής στις 29 Ιουνίου 2023: "Η εντολή διαπραγμάτευσης για τις τροποποιήσεις των ΔΥΑ έχει μεταφερθεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ στην Επιτροπή της ΕΕ για την αποτελεσματική ομαδοποίηση των ευρωπαϊκών συμφερόντων. Οι διαπραγματεύσεις των ομάδων εργασίας θα συνοδεύονται επί τόπου από προσωπικό της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Γερμανίας στα Ηνωμένα Έθνη".

Στην απάντηση (20/7438) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης σε δευτερεύουσα ερώτηση (20/7142) της κοινοβουλευτικής ομάδας του AfD, μπορείτε να διαβάσετε στη σελίδα 3:

Ερώτηση: Έχει υποβάλει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση προτάσεις για την τροποποίηση της ΔΥΑ εκ μέρους της ή/και σε συνεργασία με άλλες ομάδες, ιδρύματα ή χώρες, και αν ναι, ποιες, και ποιες προτάσεις προέρχονται αποκλειστικά από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, και αν όχι, γιατί όχι;

Απάντηση: Η εντολή διαπραγμάτευσης για τις τροποποιήσεις των διεθνών υγειονομικών κανονισμών μεταβιβάστηκε στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Μαζί με όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Επιτροπή της ΕΕ ανέπτυξε και υπέβαλε τις δικές της προτάσεις τροποποίησης. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δημοσίως διαθέσιμες στο Διαδίκτυο (https://www.eeas.europa.eu/delegations/un-geneva/who-pandemic-agreementihr-negotiations-related-documents_en?s=62 στην ενότητα "2nd Amendments to the International Health Regulations").

6
... ο ΠΟΥ μπορεί να επιλέξει ποια προϊόντα θα χρησιμοποιήσει βάσει των νέων συμβάσεων; Δεν θα αγοραστούν ανταγωνιστικά προϊόντα από άλλους κατασκευαστές και έθνη.
Ναι
 
Όχι

Ο ελεύθερος ανταγωνισμός καταργείται στο πλαίσιο έκτακτης ανάγκης για την υγεία. Ο ΠΟΥ ασκεί έτσι άμεση επιρροή στην οικονομία.

Το νέο άρθρο 13Α τα έχει όλα. Στις παραγράφους 2-5, ο ΠΟΥ θα έχει ελεύθερα χέρια για τα σχέδια κατανομής των προϊόντων υγείας. Για το σκοπό αυτό, ο ΠΟΥ εξουσιοδοτείται να υπαγορεύει στα κράτη μέλη ποια προϊόντα υγείας πρέπει να παράγονται στο έδαφός τους και σε ποιες ποσότητες, καθώς και πώς θα διανέμονται τα προϊόντα αυτά.

7
... ούτε εμείς οι πολίτες ούτε οι κυβερνήσεις μας μπορούμε να εκλέξουμε τον Γενικό Διευθυντή του ΠΟΥ ή να επηρεάσουμε τα σχέδια και τους στόχους του;
Ναι
 
Όχι

Οι στόχοι του ΠΟΥ καθορίζονται από τις δεσμευμένες συνεισφορές, οι οποίες αποτελούν το 80% του προϋπολογισμού του ΠΟΥ. Οι δωρητές, συχνά επενδυτές, καθορίζουν έτσι το έργο του ΠΟΥ. "Η Γερμανία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εθελοντής δωρητής του ΠΟΥ, με 1716 εκατ. δολάρια ΗΠΑ σε δεσμευμένες συνεισφορές και 260 εκατ. δολάρια ΗΠΑ σε θεματικές συνεισφορές".
TAGESSPIEGEL: Ποιος αποφασίζει για το τι φροντίζει ο ΠΟΥ;

8
... οι πολιτικοί θα εγκρίνουν κατά πάσα πιθανότητα τους τελικούς κανονισμούς εξίσου αδιαμαρτύρητα, αφού ήδη δεν διαπραγματεύονται προς το συμφέρον των πολιτών;
Ναι
 
Όχι

Οι πολιτικοί μας θα ψηφίσουν για τον ΔΥΑ και τη συνθήκη για την πανδημία στην Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας τον Μάιο του 2024. Οι ΔΥΑ θα τεθούν αυτόματα σε ισχύ ένα χρόνο αργότερα, εκτός εάν η χώρα μας ασκήσει βέτο. Η συνθήκη για την πανδημία πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή εντός 1,5 έτους.

1. IHR: Τροποποιήσεις στους Διεθνείς Υγειονομικούς Κανονισμούς, WHA75.12 "Η περίοδος που προβλέπεται σε εκτέλεση του άρθρου 22 του Καταστατικού της ΠΟΥ για την απόρριψη ή την επιφύλαξη των παρόντων Κανονισμών είναι 18 μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης από τον Γενικό Διευθυντή της έγκρισης των παρόντων Κανονισμών από τη Συνέλευση Υγείας. Οποιαδήποτε απόρριψη ή επιφύλαξη που λαμβάνει ο Γενικός Διευθυντής μετά τη λήξη αυτής της περιόδου δεν παράγει αποτελέσματα."
Εβδομηκοστή πέμπτη Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας WHA75.12, σημείο 16.2 της ημερήσιας διάταξης, 28 Μαΐου 2022

2. Συνθήκη για πανδημία: 18 μήνες σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας: "Κάθε κράτος μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να λάβει μέτρα για την υιοθέτηση μιας συνθήκης ή συμφωνίας εντός 18 μηνών από την έγκρισή της από τη Συνέλευση Υγείας".
Σύνταγμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

9
... η ελευθερία σας να ταξιδεύετε στο μέλλον εξαρτάται από τις τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ, καθώς αυτές μπορούν να καθορίσουν αν και πού επιτρέπεται στους πολίτες να ταξιδεύουν;
Ναι
 
Όχι

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΠΟΥ συμφωνούν για ένα παγκόσμιο υγειονομικό πιστοποιητικό, το οποίο, όπως και το πιστοποιητικό COVID, θα καθορίζει τις ταξιδιωτικές επιλογές. Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ θα γίνει παγκόσμιο ψηφιακό πιστοποιητικό υγείας.
Παγκόσμιο πιστοποιητικό ψηφιακής υγείας - Το Συμβούλιο εγκρίνει συστάσεις

10
... ο ΠΟΥ υπαγορεύει τι επιτρέπεται να μαθαίνετε και να συζητάτε με άλλους, αφού η συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθερία του Τύπου και η ελευθερία της γνώμης πρόκειται να παρακαμφθούν;
Ναι
 
Όχι

Ο ΠΟΥ εξισώνει τις πληροφορίες με τις πανδημίες ("infodemic"), οι οποίες πρέπει να ελεγχθούν.

Art. 1 Z. 1 lit. b WHO CA+ ""infodemic" σημαίνει υπερβολική πληροφόρηση, συμπεριλαμβανομένων των ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών, σε ψηφιακά και φυσικά περιβάλλοντα κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας νόσου ..."
Ο ΠΟΥ δεν θέλει μόνο να αποτρέψει την "ψευδή πληροφόρηση", αλλά και την "υπερβολική πληροφόρηση".

Άρθρο 18 Z. 1 lit. b WHO CA+ "[Εν προκειμένω, κάθε συμβαλλόμενο μέρος:] διεξάγει τακτική ενημέρωση της κοινότητας, κοινωνική ακρόαση και περιοδική ανάλυση και διαβουλεύσεις με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να προσδιορίσει την επικράτηση και τα προφίλ της παραπληροφόρησης, τα οποία θα συμβάλουν στο σχεδιασμό στρατηγικών επικοινωνίας και μηνυμάτων για το κοινό με σκοπό την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων, ενισχύοντας έτσι την εμπιστοσύνη του κοινού και προωθώντας την τήρηση των μέτρων δημόσιας υγείας και των κοινωνικών μέτρων;"
Προκειμένου να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη στον πληθυσμό στα δημόσια μέτρα υγείας και στα κοινωνικά μέτρα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταπολεμήσουν κάθε μορφή "ψευδούς πληροφόρησης". Ο ΠΟΥ παίρνει έτσι το θάρρος να καταπολεμήσει τις αντιφατικές απόψεις ή να τις καταπολεμήσει.

Εκτός από τη συνθήκη για την πανδημία, οι σχεδιαζόμενες τροποποιήσεις της ΔΥΑ προβλέπουν επίσης ότι οι πληροφορίες πρέπει να παρακολουθούνται. Τα άρθρα 44 και 53Α της σχεδιαζόμενης ΔΔΙ προβλέπουν ότι τα συμβαλλόμενα κράτη θα πρέπει να αλληλοϋποστηρίζονται για την αντιμετώπιση των "ψευδών και αναξιόπιστων" πληροφοριών. Η εξουσία ερμηνείας του τι πρέπει να θεωρείται σωστό και τι ανακριβές πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με τη συνθήκη για την πανδημία. Οι πληροφορίες που έρχονται σε αντίθεση με την αντίληψη της ΠΟΥ θα πρέπει επίσης να καταπολεμηθούν από το εσωτερικό της ΔΥΑ.

Άρθρο 44 παράγραφος 1 lit. h "[Τα συμβαλλόμενα κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνεργάζονται και να αλληλοβοηθούνται ...] για την αντιμετώπιση της διάδοσης ψευδών και αναξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με γεγονότα δημόσιας υγείας, προληπτικά και αντιεπιδημικά μέτρα και δραστηριότητες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα κοινωνικά δίκτυα και σε άλλους τρόπους διάδοσης τέτοιων πληροφοριών."

Άρθρο 44 παράγραφος 2 lit. e "[Η ΠΟΥ συνεργάζεται με τα κράτη μέρη και βοηθά αμέσως τα κράτη μέρη ... σε:]
αντιμετώπιση της διάδοσης ψευδών και αναξιόπιστων πλ nuηροφοριών σχετικά με συμβάντα δημόσιας υγείας, προληπτικά και αντιεπιδημικά μέτρα και δραστηριότητες στα μέσα ενημέρωσης, στα κοινωνικά δίκτυα και σε άλλους τρόπους διάδοσης τέτοιων πληροφοριών,"

Άρθρο 53Α στοιχ. γ "[Τα συμβαλλόμενα κράτη συγκροτούν Επιτροπή Εφαρμογής, αποτελούμενη από όλα τα συμβαλλόμενα κράτη που συνεδριάζουν ετησίως, η οποία είναι υπεύθυνη για:]
Προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και βοήθειας για την αντιμετώπιση των ανησυχιών που εγείρονται από τον ΠΟΥ και τα κράτη μέρη σχετικά με την εφαρμογή και τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με το άρθρο 44.

 

Αφού υποβάλετε την έρευνα, θα σας εμφανιστούν τα αποτελέσματα.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αριθμός συμμετεχόντων:

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
Ναι Όχι
 
  
  Οι δικές σας απαντήσεις

 

Τώρα είστε και εσείς ενη ερω ένοι για τη νέα συνθήκη για την πανδη ία και τους τροποποιη ένους διεθνείς υγειονο ικούς κανονισ ούς. Βοηθήστε να διασφαλιστεί ότι οι υπεύθυνοι δεν θα τον εφαρ όζουν πλέον κρυφά!(2) ΕΠΤΆ ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΔΡΆΣΗΣ ΓΙΑ

1.  Αποκτήστε ολοκληρω ένες πληροφορίες για να είστε σε θέση να διατηρήσετε τη θέση σας σε συζητήσεις.
2.  Εκτυπώστε, αντιγράψτε και διανεί ετε το φυλλάδιο που οδηγεί σε αυτή τη σελίδα
3.  Ενη ερώστε φίλους και γνωστούς
4.  Ενη ερώστε τους πολιτικούς της εκλογικής σας περιφέρειας
5.  Υπογράψτε τις τρέχουσες αναφορές για δη οψήφισ α
6.  Εστίαση στο θέ α σε εκδηλώσεις και διαδηλώσεις
7.  Διεξαγωγή εκστρατειών αφισοκόλλησης στην περιοχή


(3) ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ ΆΡΘΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΈΞΕΙΣ

1.  Δικηγόροι για τα θε ελιώδη δικαιώ ατα - Δικηγόροι για τη διαφώτιση στην Αυστρία: Πώς ο ΠΟΥ αποδυναμώνει τα κοινοβούλια και τους πολίτες με μια συνθήκη για την πανδημία και τους διεθνείς υγειονομικούς κανονισμούς
2.  Multipolar: Τι κρύβεται πίσω από τη συνθήκη για την πανδημία;
3.  Norbert Häring: Το νέο σχέδιο της συνθήκης του ΠΟΥ για την πανδημία ανοίγει το δρόμο για την έρευνα σχετικά με τα βιολογικά όπλα
4.  Norbert Häring: Στον αυταρχικό τρανσουμανισμό με τη συνθήκη του ΠΟΥ για την πανδημία
5.  Norbert Häring: Έχουμε την παραδοχή ότι η άδεια του ΠΟΥ αφορά περιορισμούς στην ελευθερία
6.  Eidgenössisch-Demokratische Union (Ο οσπονδιακή Δη οκρατική Ένωση): Συνθήκη του ΠΟΥ για την πανδημία - λύκος με προβιά προβάτου;
7.  Δικηγόροι για τα θε ελιώδη δικαιώ ατα - Δικηγόροι για τη διαφώτιση στην Αυστρία: Αγαπητέ Εθνικέ Σύμβουλε, τι συμβαίνει;
8.  PB live ε τον Tobias Gall: ΠΟΥ - Εταιρική δικτατορία στο όνομα της υγείας;
9.  MWGFD (Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie - Γιατροί και επιστή ονες υπέρ της υγείας, της ελευθερίας και της δη οκρατίας): Τι θέλει ο ΠΟΥ;
10.  Mag. Dr.iur. Silvia Behrendt: ΠΟΙΟΣ νοιάζεται; Παγκόσμια δικτατορία διαφαίνεται
11.  Συνέντευξη Τύπου στην Κολωνία: Όχι στη συνθήκη του ΠΟΥ για την πανδημία
12.  Συνέντευξη στο YouTube ε τον καθηγητή Geistliner: Συνθήκη του ΠΟΥ για την πανδημία: έρχεται η δικτατορία της υγείας;
13.  Υπέρ της ανθρωπότητας: Σύνοψη όλων των γνωστών πρωτοβουλιών σχετικά με τη συνθήκη της ΠΟΥ για την πανδημία και τη ΔΥΑ
14.  Για τους Αυστριακούς: Δημοψήφισμα του MFG
15.  Zukunft CH: Καταργεί ο ΠΟΥ τα ανθρώπινα δικαιώματα;
16.  Oliver Christen: Ο ΠΟΥ και η σχεδιαζόμενη αναθεώρηση των διεθνών υγειονομικών κανονισμών
17.  Union Souveränität: Δημοψήφισμα για τους Αυστριακούς: ΟΧΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ/ΕΕ

(4) ΕΝΗΕΡΩΤΙΚΌ ΦΥΛΛΆΔΙΟ ΓΙΑ ΛΉΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΉ

Φυλλάδιο αυτής της σελίδας
Φυλλάδιο αυτής της σελίδας - στη φθηνότερη μορφή Α5
Φυλλάδιο αυτής της σελίδας για τους τεμπέληδες αναγνώστες
Φυλλάδιο αυτής της σελίδας για τους τεμπέληδες αναγνώστες - στη φθηνότερη μορφή Α5
Φυλλάδιο της Aletheia
Φυλλάδιο του MWGFD και των Γιατρών για την Εκπαίδευση


Αν η πλειοψηφία των ανθρώπων ενη ερωθεί για αυτή την εξέλιξη, αυτή η πιθανή δικτατορία της ΠΟΥ θα τελειώσει πριν καν αρχίσει.


Σας ευχαριστού ε για την ενεργό υποστήριξή σας!

@ Επικοινωνήστε μαζί μας

ΝέαΕυρετήριοΠροστασία δεδομένων