News (2023-11-06)
 

Dacă mulți oameni sunt informați despre o nedreptate, cei responsabili nu o mai pot aplica în secret!


Ați primit pliantul Who-is-WHO (Cine este OMS)? Ați fost familiarizat cu conținutul acestuia? Sau ați dat întâmplător peste acest site? Aici veți găsi zece subiecte-cheie cu care ne confruntăm cu tratatul OMS privind pandemia și cu Regulamentul Sanitar Internațional (RSI) modificat. Informații suplimentare cu surse sunt disponibile pentru fiecare subiect la secțiunea Detalii. Veți găsi, de asemenea, o multitudine de informații suplimentare, precum și sugestii specifice cu privire la ceea ce puteți face pentru a vă apăra.

Prin acest scurt sondaj dorim să ne facem o primă impresie despre cât de bine informată este populația cu privire la ceea ce o așteaptă. Dacă participați la sondaj, veți afla cât de bine ați fost informat în comparație cu ceilalți. Pentru a vedea rezultatele, este necesar să răspundeți la toate întrebările.

(1) SONDAJUL: ȘTIAȚI CĂ ...

1
... Organizația Mondială a Sănătății (OMS) va interveni în viitor în mod direct în viața dumneavoastră în cazul unei urgențe sanitare, trecând astfel peste statul nostru de drept?
Da
 
Nu

OMS lucrează cu finanțatorii săi la un tratat privind pandemia și la o modificare a Regulamentului sanitar internațional (RSI). Aceasta planifică un sistem de norme care constă în doi piloni: Modificarea Regulamentului sanitar internațional (RSI) existent și stabilirea unui nou tratat privind pandemia.

1. adaptarea Regulamentului sanitar internațional:
Compilare articol cu articol a propunerilor de amendamente la Regulamentul sanitar internațional (2005) prezentate în conformitate cu decizia WHA75(9) (2022)
A doua reuniune a grupului de lucru privind amendamentele la regulamentul sanitar internațional (2005) A/WGIHR/2/5, punct 4 din ordinea de zi provizorie, 6 februarie 2023

2. Tratatul privind pandemia:
Zero-Draft din 1.2.2023
Draft din mai 2023
Draft actual din 2.6.2023

2
... șeful OMS vă poate spune în viitor ce trebuie să faceți, unde aveți voie să mergeți și ce produse farmaceutice trebuie să plătiți și să luați?
Da
 
Nu

Directorul general al OMS este singurul care decide când apare o situație de urgență în domeniul sănătății la nivel mondial (articolul 12 Z1 din RSI) și aceasta încetează doar atunci când directorul general dorește acest lucru.

În raportul său din 6 februarie 2005, grupul de lucru privind extinderea RSI 2005 face o declarație foarte clară cu privire la articolul 12: "The Article places emphasis on consultation with the State Party in whose territory the event occurs, and the obligation of the Director-General to seek the views of an Emergency Committee, while also stating that the ultimate decision to make the determination of a PHEIC remains with the Director-General".

În cazul unei PHEIC, directorul general trebuie să se consulte cu statele afectate și cu Comitetul pentru situații de urgență, dar decizia finală privind declararea unei PHEIC rămâne la o singură persoană: directorul general.

3
... nu vă puteți apăra pentru că nu există un corp oficial care să vă sprijine - nici în țara noastră, nici la OMS?
Da
 
Nu

Conform noilor contracte, o decizie a directorului general nu poate fi contestată de nimeni. Este dificil să dovedești ceva ce nu este prevăzut în contracte.

Drepturile fundamentale sunt, în esență, drepturile de apărare ale oamenilor împotriva statului. Putem să le folosim pentru a ne apăra împotriva asalturi de către stat. Prin Tratatul privind pandemia și Regulamentul sanitar internațional, reprezentanții noștri aleși își asumă obligații în numele nostru pe care trebuie să le respectăm. Nu există niciun drept de apărare împotriva asaltelor OMS, la care a fost autorizată de către reprezentanții noștri aleși.

4
... guvernul nostru va trebui să îndeplinească în viitor cerințele OMS (izolare, vaccinări etc.)?
Da
 
Nu

Țara noastră trebuie să se conformeze reglementărilor OMS prin subminarea statului de drept. Articolele 13A și 42 din RSI iau statelor membre puterea în cazul unei PHEIC.

Punctul 1 din noul articol 13A prevede: "States Parties recognize WHO as the guidance and coordinating authority of international public health response during public health Emergency of International Concern and undertake to follow WHO’s recommendations in their international public health response" – tradus „Statele părți recunosc OMS ca autoritatea de îndrumare și coordonare a intervenției internaționale în domeniul sănătății publice în timpul urgențelor de sănătate publică de interes internațional și se angajează să urmeze recomandările OMS în cadrul intervenției lor internaționale în domeniul sănătății publice.”
Așadar, avem, pe de o parte, recunoașterea generală a autorității OMS în cazul unui PHEIC și obligația generală de a urma "recomandările". Iată cât de ușor este să transformi recomandări în ordine.

Art. 42 din RSI specifică faptul că toate "recomandările" trebuie să fie puse în aplicare "fără întârziere" - "shall be initiated and completed without delay".

Articolele 15 și 16 din RSI disting între "temporary recommendations (PHEIC)" și "permanent recommendations", deci recomandări temporare de urgență (PHEIC) și recomandări permanente.

5
... politicienii noștri nu sunt implicați în mod activ în luarea deciziilor cu privire la cine le va impune ce reglementări?
Da
 
Nu

În timp ce corporațiile internaționale, lobbyiștii, fundațiile și Comisia Europeană negociază tratatele împreună cu OMS, guvernele naționale așteaptă să pună în aplicare ceea ce au decis alții.

În ceea ce privește reforma Regulamentului Sanitar Internațional, se poate citi în buletinul de știri al Bundestagului german din 29 iunie 2023: "Mandatul de negociere pentru amendamentele la RSI a fost transferat de la statele membre ale UE la Comisia Europeană, pentru o concentrare eficientă a intereselor europene. Negocierile grupurilor de lucru vor fi însoțite la fața locului de personalul Misiunii Permanente a Germaniei pe lângă Națiunile Unite."

În răspunsul (20/7438) Guvernului federal la o întrebare minoră (20/7142) a grupului parlamentar AfD, puteți citi la pagina 3:

Întrebare: A prezentat guvernul federal propuneri de modificare a RSI în nume propriu și/sau în colaborare cu alte grupuri, instituții sau țări și, în caz afirmativ, care sunt acestea și care propuneri provin exclusiv de la guvernul federal și, în caz contrar, de ce nu?

Răspuns: Mandatul de negociere pentru modificările la Regulamentul sanitar internațional a fost transferat Comisiei Uniunii Europene (UE). Împreună cu toate statele membre ale UE, Comisia UE a elaborat și a prezentat propriile propuneri de modificare. Propunerile de amendamente ale Uniunii Europene sunt disponibile public pe internet (https://www.eeas.europa.eu/delegations/un-geneva/who-pandemic-agreementihr-negotiations-related-documents_en?s=62 la rubrica "2nd Amendments to the International Health Regulations").

6
... OMS poate alege pe baza noilor contracte ce produse să folosească? Produsele concurente de la alți producători și națiuni nu vor fi achiziționate.
Da
 
Nu

Libera concurență este abolită în contextul unei urgențe sanitare. Astfel, OMS exercită o influență directă asupra economiei.

Noul articol 13A le are pe toate. La alineatele (2) - (5), OMS are mână liberă pentru planurile de alocare a produselor de sănătate. În acest scop, OMS va fi autorizată să dicteze statelor membre ce produse de sănătate trebuie să fie produse pe teritoriul lor și în ce cantități, precum și modul în care aceste produse vor fi distribuite.

7
... nici noi, cetățenii, nici guvernele noastre nu putem alege directorul general al OMS sau influența proiectele și obiectivele sale?
Da
 
Nu

Obiectivele OMS sunt determinate de contribuțiile alocate, care reprezintă 80% din bugetul OMS. Astfel, donatorii, adesea investitori, determină activitatea OMS. "Germania este al treilea cel mai mare donator voluntar al OMS, cu 1716 milioane USD în contribuții alocate și 260 de milioane USD în contribuții tematice."
TAGESSPIEGEL: Cine decide de ce se ocupă OMS?

8
... se presupune că politicienii vor aproba reglementările finale la fel de neîndoielnic, din moment ce deja nu negociază în interesul cetățenilor?
Da
 
Nu

Politicienii noștri vor vota cu privire la RSI și la tratatul privind pandemia în cadrul Adunării Mondiale a Sănătății din mai 2024. RSI va intra în vigoare automat un an mai târziu, dacă țara noastră nu se va opune prin veto. Tratatul privind pandemia trebuie să fie pus în aplicare în termen de 1,5 ani.

1. IHR: Amendments to the International Health Regulations, WHA75.12 „The period provided in execution of Article 22 of the Constitution of WHO for rejection of, or reservation to, these Regulations shall be 18 months from the date of the notification by the Director-General of the adoption of these Regulations by the Health Assembly. Any rejection or reservation received by the Director-General after the expiry of that period shall have no effect.“
Seventy-fifth World Health Assembly WHA75.12, Agenda item 16.2, 28 May 2022

2. Tratatul privind pandemia: 18 luni, în conformitate cu articolul 19 din Constituția Organizației Mondiale a Sănătății: "Fiecare stat membru se angajează să ia măsuri pentru a adopta un tratat sau un acord în termen de 18 luni de la adoptarea acestuia de către Adunarea Sănătății."
Constituția Organizației Mondiale a Sănătății

9
... libertatea dumneavoastră de a călători în viitor depinde de directivele actuale ale OMS, deoarece aceasta poate determina dacă și unde au voie să călătorească cetățenii?
Da
 
Nu

Comisia Europeană și OMS au convenit asupra unui certificat de sănătate global care, la fel ca și certificatul COVID, va determina opțiunile de călătorie. Certificatul digital COVID al UE va deveni un certificat de sănătate digital global.
Un certificat global de sănătate digitală - Consiliul adoptă recomandări

10
... OMS dictează ce aveți voie să aflați și să discutați cu ceilalți, din moment ce libertatea presei și libertatea de opinie, garantate prin Constituție, trebuie să fie anulate?
Da
 
Nu

OMS asimilează informațiile cu pandemiile ("infodemie"), care trebuie controlate.

Art. 1 Z. 1 lit. b WHO CA+ „‚infodemic’ means too much information, including false or misleading information, in digital and physical environments during a disease outbreak ...“
OMS nu vrea doar să prevină "informațiile false", ci și "prea multe informații".

Art. 18 Z. 1 lit. b WHO CA+ „[In that regard, each Party shall:] conduct regular community outreach, social listening, and periodic analysis and consultations with civil society organizations and media outlets in order to identify the prevalence and profiles of misinformation, which will contribute to design communications and messaging strategies for the public to counteract misinformation, disinformation and false news, thereby strengthening public trust and promoting adherence to public health and social measures;“
Pentru a crea încredere în măsurile sociale și de sănătate publică în rândul populației, statele membre ar trebuie să combată orice formă de "informații false". Astfel, OMS își asumă libertatea de a combate sau de a face să fie combătute opiniile contradictorii.

Pe lângă tratatul privind pandemia, modificările planificate la RSI prevăd, de asemenea, că informațiile trebuie monitorizate. Articolele 44 și 53A din proiectul de RSI prevăd că statele contractante trebuie să se sprijine reciproc în combaterea informațiilor "false și nesigure". Autoritatea de interpretare a ceea ce trebuie considerat corect și ceea ce trebuie considerat incorect trebuie interpretată în legătură cu tratatul privind pandemia. Informațiile care contrazic înțelegerea OMS ar trebui, de asemenea, să fie combătute din cadrul RSI.

Art. 44 Abs. 1 lit. h "[States Parties shall undertake to collaborate with and assist each other …] in countering the dissemination of false and unreliable information about public health events, preventive and anti-epidemic measures and activities in the media, social networks and other ways of disseminating such information"

Art. 44 Abs. 2 lit. e "[WHO shall collaborate with and promptly assist States Parties .. in:]
countering the dissemination of false and unreliable information about public health events, preventive and anti-epidemic measures and activities in the media, social networks and other ways of disseminating such information;"

Art. 53A lit. c "[The State Parties shall establish an Implementation Committee, comprising of all States Parties meeting annually, that shall be responsible for:]
Promote international cooperation and assistance to address concerns raised by WHO and States Parties regarding implementation of, and compliance with, obligations under these Regulations in accordance with Article 44.

 

După trimiterea sondajului, vi se vor afișa rezultatele.

 

Rezultate

Numărul de participanți:

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
Da Nu
 
  
  Propriile dvs. informații

 

Acum sunteți și dumneavoastră informați despre noul tratat privind pandemia și despre Regulamentul sanitar internațional modificat. Ajutați pentru a vă asigura că cei responsabili nu-l mai aplică în secret!(2) ȘAPTE OPȚIUNI DE ACȚIUNE PENTRU

1.  Obținerea de informații complete pentru a vă putea susține în discuții
2.  Imprimați, copiați și distribuiți fluturașul care duce la această pagină.
3.  Informați prietenii și cunoștințele
4.  Informați politicienii din circumscripția dumneavoastră elctorală
5.  Semnați petițiile actuale pentru referendum
6.  Concentrați-vă asupra subiectului în cadrul evenimentelor și demonstrațiilor
7.  Desfășurarea de campanii de afișaj în regiune


(3) ALTE ARTICOLE ȘI PREZENTĂRI

1.  Avocați pentru drepturi fundamentale - Avocați pentru informare în Austria:
Modul în care OMS dezangajează parlamentele și cetățenii de putere prin intermediul unui tratat privind pandemia și a regulamentelor sanitare internaționale
2.  Multipolar:  Ce se ascunde în spatele tratatului privind pandemia?
3.  Norbert Häring:  Noul draft al tratatului OMS privind pandemiile deschide calea cercetării în domeniul armelor biologice
4.  Norbert Häring:  În transumanismul autoritar cu tratatul OMS privind pandemia
5.  Norbert Häring:  Avem admiterea faptului că autorizarea OMS se referă la restricții de libertate
6.  Uniunea Democratică Federală: Tratatul OMS privind pandemia - lupul în blană de oaie?
7.  Avocați pentru drepturi fundamentale - Avocați pentru informare în Austria: Stimate Consilier Național, ce se întâmplă?
8.  PB live cu Tobias Gall: OMS - Dictatura corporatistă în numele sănătății?
9.  MWGFD: Ce dorește OMS?
10.  Mag. Dr.iur. Silvia Behrendt:  WHO cares? Dictatura mondială se anunță
11.  Conferință de presă la Köln: Nu la tratatul OMS privind pandemia
12.  Interviu pe YouTube cu profesorul Geistliner: Tratatul OMS privind pandemia: vine dictatura în domeniul sănătății?
13.  Pro Umanitate: Rezumatul tuturor inițiativelor cunoscute privind tratatul OMS privind pandemia și RSI
14.  Pentru austrieci: Referendum al MFG
15.  Viitorul CH: Anulează OMS drepturile omului?
16.  Oliver Christen: OMS și revizuirea planificată a Regulamentului sanitar internațional
17.  Uniunea Suveranitatea: Referendum pentru austrieci: NU DICTATURII OMS/UE în domeniul sănătății

(4) PLIANTE DE DESCĂRCAT ȘI DISTRIBUIT

Pliantul acestei pagini
Pliantul acestei pagini - în format mai economic A5
Pliantul acestei pagini pentru cititorii mai leneși
Pliantul acestei pagini pentru cititorii mai leneși - în format mai economic A5
Pliantul de la Aletheia
Pliantul al MWGFD și Doctori pentru Educație


Dacă majoritatea oamenilor vor fi informați despre această evoluție, această posibilă dictatură a OMS se va încheia înainte de a începe.


Vă mulțumim pentru sprijinul dumneavoastră activ!

@ Contactați-ne

NewsImprimareProtecția datelor