News (2024-04-22)
 

Çok sayıda insan bir adaletsizlikten haberdar olunca sorumlular bunu artık gizlice uygulayamaz !


DSÖ kimdir broşürünü aldınız mı? İçeriğini biliyor muydunuz? Yoksa tesadüfen mi bu siteyle karşılaştınız? İşte DSÖ Pandemi Anlaşması ve değiştirilen Uluslararası Sağlık Tüzüğü (IHR) ile karşı karşıya olduğumuz on temel sorun.

Her konu için Ayrıntıların altında kaynaklarıyla birlikte daha fazla bilgi bulunmaktadır. Ayrıca, mücadele etmek için neler yapabileceğinize dair birçok başka bilgi ve öneri de bulacaksınız.

Kısa anketimizle halkın ne bekleyebileceği konusunda ne kadar bilgisi olduğuna dair bir ilk izlenim edinmek istiyoruz. Ankete katılırsanız başkalarına kıyasla ne kadar bilginiz olduğunuzu göreceksiniz. Sonuçları görebilmek için tüm soruları cevaplamak gerekmektedir.

(1) ANKET: BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ...

1
... Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sağlıkla ilgili acil bir durumda hayatınıza doğrudan müdahale edecek ve böylece hukukun üstünlüğü ilkesini geçersiz kılacaktır?
Evet
 
Hayır

DSÖ finansörleriyle birlikte bir salgın anlaşması ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü'nde (IHR) değişiklik yapılması üzerinde çalışıyor. Mevcut Uluslararası Sağlık Tüzüğü'nün değiştirilmesi ve yeni bir pandemi sözleşmesinin oluşturulması üzere iki sütundan oluşan bir kanunlar dizisi planlıyor.

1. Uluslararası Sağlık Düzenlemelerinin Uyarlanması:
Article-by-Article Compilation of Proposed Amendments to the International Health Regulations (2005) submitted in accordance with decision WHA75(9) (2022)
Second meeting of the working group on amendments to the international health, regulations (2005) A/WGIHR/2/5, Provisional agenda item 4, 6 February 2023

2. Pandemi sözleşmesi:
Zero-Draft vom 1.2.2023
Draft vom Mai 2023
Aktueller Draft vom 2.6.2023
Güncel taslak 16.10.2023
Güncel taslak 30.10.2023

2
... DSÖ'nün başkanı gelecekte size ne yapmanız gerektiğini, nerede kalabileceğinizi ve hangi ilaç ürünleri için ödeme yapmanız ve almanız gerektiğini söyleyebileceğini ?
Evet
 
Hayır

Yalnızca DSÖ Genel Direktörü (Mad. 12 Z1 IHR) küresel bir sağlık acil durumunun ne zaman ortaya çıktığını söyleyecek ve yine yalnızca Genel Direktör istediğinde sona erecek.

IHR 2005'in genişletilmesine ilişkin çalışma grubu 6 Şubat 2023 tarihli raporunda 12. madde konusunda kendisini çok açık bir şekilde ifade etmiştir: "The Article places emphasis on consultation with the State Party in whose territory the event occurs, and the obligation of the Director-General to seek the views of an Emergency Committee, while also stating that the ultimate decision to make the determination of a PHEIC remains with the Director-General".

Bir PHEIC durumunda, Genel Müdür eyaletlere ve Acil Durum Komitesine danışmalıdır, ancak PHEIC ilanına ilişkin nihai karar tek bir kişiye aittir: Genel Müdür.

3
... ne ülkemizde ne de DSÖ'de sizi destekleyen resmi bir kurum olmadığı için kendinizi savunamayacağınızı ?
Evet
 
Hayır

Yeni sözleşmelere göre hiç kimse Genel Müdürün kararına itiraz edemeyecek. Antlaşmalarda olmayan bir şeyin kanıtlanması zaten zor.

Temel haklar esasen insanların kendilerini devlete karşı savunma haklarıdır. Devletin baskılarına karşı kendimizi savunabiliriz. Pandemi Anlaşması ve IHR ile seçilmiş temsilcilerimiz bizim adımıza uymamız gereken taahhütlerde bulunuyorlar. Seçilmiş temsilcilerimize yetki verdikleri DSÖ'nün saldırılarına karşı savunma haklarımız yok.

4
... hükümetimizin gelecekte DSÖ'nün şartlarını (tecrit, aşı vb.) karşılamak zorunda kalacağını ?
Evet
 
Hayır

Ülkemiz hukukun üstünlüğünü hiçe sayarak DSÖ'nün düzenlemelerine uymak zorunda kalacak. IHR'nin 13A ve 42. Maddeleri, PHEIC durumunda üye devletlerin yetkisini ortadan kaldırıyor.

Yeni Madde 13A'nın 1. paragrafı şöyledir: "States Parties recognize WHO as the guidance and coordinating authority of international public health response during public health Emergency of International Concern and undertake to follow WHO’s recommendations in their international public health response"
Google çeviriye göre Türkçe "Taraf Devletler, DSÖ'yü, uluslararası önemi haiz sağlık acil durumlarına uluslararası halk sağlığı müdahalesi için rehberlik ve koordinasyon otoritesi olarak kabul ederler ve takip edecekleri uluslararası halk sağlığı müdahalesinde DSÖ'nün tavsiyelerine uymayı taahhüt ederler."

Yani burada, bir yandan, PHEIC durumunda DSÖ'nün yetkisinin sorgulamadan tanınması ve "tavsiyelere" uyma zorunluluğunun genel olarak kabul edilmesi var. Önerileri emire dönüştürmek çok kolaydır.

IHR'nin 42. Maddesi, tüm “tavsiyelerin” “derhal” uygulanması gerektiğini belirtmektedir. - "shall be initiated and completed without delay".

IHR'nin 15 ve 16. maddeleri farklılık gösteriyor "temporary recommendations (PHEIC)" und "permanent recommendations" yani geçici acil durum tavsiyeleri (PHEIC) ve kalıcı tavsiyeler.

5
... politikacılarımızın sizin için kimin hangi düzenlemeleri yapacağı konusunda aktif bir söz hakkı olmadığını ?
Evet
 
Hayır

Uluslararası şirketler, lobiciler, vakıflar ve AB Komisyonu, sözleşmeleri DSÖ ile müzakere ederken, ulusal hükümetler bekleyip başkalarının kararlarını uyguluyor.

Uluslararası Sağlık Tüzüğünün reformu ile ilgili olarak diğer şeylerin yanı sıra Alman Federal Meclisi'nin 29 Haziran 2023 tarihli kısa mesajlarında şunları okuyabilirsiniz: "IHR'de yapılacak değişikliklere ilişkin müzakere yetkisi AB üye ülkelerinden Avrupa Birliği'ne devredildi. Avrupa çıkarlarının verimli bir şekilde bir araya getirilmesi için AB Komisyonu çalışma gruplarının görüşmelerine Almanya'nın Birleşmiş Milletler daimi Temsilciliği çalışanları da sahada eşlik edecek."

Federal hükümetin AfD parlamento grubundan gelen küçük bir soruya (20/7142) verdiği cevabı (20/7438) 3. sayfada okuyabilirsiniz:

Soru: Federal hükümet kendi adına ve/veya diğer grup veya kurumlar veya ülkelerle birlikte IGV'yi değiştirmeye yönelik teklifler sundu mu? Eğer öyleyse hangi teklifleri ve hangi teklifler yalnızca federal hükümetten geldi ve gelmediyse neden gelmedi ?

Cevap: Uluslararası Sağlık Tüzüğü'nde yapılacak değişikliklere ilişkin müzakere yetkisi Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na devredilmiştir. AB Komisyonu kendi değişiklik önerilerini geliştirmek ve sunmak için tüm AB üye ülkeleriyle birlikte çalışır. Avrupa Birliği'nin önerdiği değişiklikler internette kamuoyuna açıktır (www.eeas.europ a.eu/delegations/un-geneva/who-pandemic-agreementihr-negotiations-related-d ocuments_en?s=62 unter „2. Amendments to the International Health Regulations“).

6
... DSÖ yeni sözleşmelere göre hangi ürünlerin kullanılacağını seçebileceğini ve diğer üreticilerin ve başka ülkelerin rekabetçi ürünlerini satın almayacağını ?
Evet
 
Hayır

Sağlıkta acil durum olduğunda serbest rekabet kalmayacak ve dolayısıyla DSÖ'nün ekonomi üzerinde doğrudan etkisi olacak.

Yeni Paragraf 13A özellikle çok ilginç. 2-5 paragraflarda, sağlık ürünleri tahsis planları konusunda DSÖ'ye serbestlik tanımlanıyor. Bu amaçla DSÖ'nün üye devletlere kendi topraklarında hangi sağlık ürünlerinin üretilmesi gerektiğini, ne ölçüde üretileceğini ve bu ürünlerin nasıl dağıtılacağını dikte etmesine izin verilmektedir.

7
... ne biz vatandaşlar ne de hükümetlerimiz DSÖ'nün Genel Direktörünü seçemeyeceğini veya proje ve hedefleri etkileyemeyeceğini biliyor musunuz?
Evet
 
Hayır

DSÖ'nün hedefleri DSÖ bütçesinin %80'ini oluşturan tahsis edilmiş katkılarla belirlenmektedir. Bağışçılar, genellikle de yatırımcılar, DSÖ'nün çalışmalarını belirler. “Almanya, 1.716 milyon dolarlık özel işlemlere bağlı katkı ve 260 milyon dolarlık tematik bağlantılı katkılarla üçüncü büyük gönüllü DSÖ bağışçısıdır.”
TAGESSPIEGEL: Wer entscheidet, worum die WHO sich kümmert?

8
... politikacılar zaten vatandaşların çıkarları doğrultusunda müzakere yapmadıkları için muhtemelen nihai düzenlemeleri de sorgusuz sualsiz onaylayabileceklerini?
Evet
 
Hayır

Politikacılarımız Mayıs 2024'te Dünya Sağlık toplantısında IHR ve pandemi anlaşmasını oylayacaklar. IHR, ülkemiz tarafından veto edilmediği sürece bir yıl sonra otomatik olarak yürürlüğe girecektir. Pandemi sözleşmesinin 1,5 yıl içinde hayata geçirilmesi gerekmektedir.

1. IHR: Amendments to the International Health Regulations, WHA75.12 „The period provided in execution of Article 22 of the Constitution of WHO for rejection of, or reservation to, these Regulations shall be 18 months from the date of the notification by the Director-General of the adoption of these Regulations by the Health Assembly. Any rejection or reservation received by the Director-General after the expiry of that period shall have no effect.“
Seventy-fifth World Health Assembly WHA75.12, Agenda item 16.2, 28 May 2022

2. Pandemi Anlaşması: Dünya Sağlık Örgütü Anayasası'nın 19. Maddesinden 18 ay sonra: “Her Üye Devlet bir anlaşmanın Sağlık toplantısı tarafından kabul edilmesinden itibaren 18 ay içinde bu anlaşmayı kabul etmek için gerekli adımları atmayı taahhüt eder. ”
Verfassung der Weltgesundheitsorganisation

9
... gelecekte seyahat özgürlüğünüz, mevcut DSÖ yönergelerine bağlı olacağını ? vatandaşların seyahat etmesine izin verilip verilmeyeceğini ve nereye seyahat edebileceklerini DSÖ nün belirliye bileceğini ?,
Evet
 
Hayır

Avrupa Komisyonu ve DSÖ COVID sertifikası gibi seyahat seçeneklerini belirleyecek küresel bir sağlık sertifikası üzerinde anlaşmaya vardı. AB dijital COVİD sertifikası küresel dijital sağlık sertifikası haline gelecek.
Ein globales digitales Gesundheitszertifikat – Rat verabschiedet Empfehlungen

10
... Anayasal olarak güvence altına alınan basın ve ifade özgürlüğü askıya alınacağı için ne öğrenebileceğinizi ve başkalarıyla neler tartışabileceğinizi DSÖ nün belirliye bileceğini biliyor muydunuz?
Evet
 
Hayır

DSÖ enformasyon alma hakkını pandemi ile eşitleyerek ( ‘’Infodemic ‘’ ) olarak kontrol edecek

Art. 1 Z. 1 lit. b WHO CA+ „‚infodemic‘ means too much information, including false or misleading information, in digital and physical environments during a disease outbreak ...“
DSÖ sadece "yanlış bilgiyi" değil, aynı zamanda "çok fazla bilgiyi" de önlemek istiyor.

Art. 18 Z. 1 lit. b WHO CA+ „[In that regard, each Party shall:] conduct regular community outreach, social listening, and periodic analysis and consultations with civil society organizations and media outlets in order to identify the prevalence and profiles of misinformation, which will contribute to design communications and messaging strategies for the public to counteract misinformation, disinformation and false news, thereby strengthening public trust and promoting adherence to public health and social measures;“
Halk arasında halk sağlığı önlemlerine ve sosyal önlemlere güven oluşturmak için üye devletlerin her türlü "yanlış bilgiye" karşı koyması gerekecek. Bu nedenle DSÖ, çelişkili görüşlerle mücadele etme veya bunlarla mücadele edilmesine izin verme veya vermeme özgürlüğünü kullanacaktır.

Pandemi sözleşmesinin yanı sıra IHR'de yapılması planlanan değişiklikler de bilgilerin kontrol edilmesini gerektiriyor. Önerilen IHR nin 44 ve 53A maddeleri, sözleşmeye taraf devletlerin "yanlış ve güvenilmez" bilgilere karşı mücadelede birbirlerini desteklemeleri gerektiğini öngörmektedir. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu yorumlama yetkisinin pandemi anlaşmasıyla birlikte okunması gerekiyor. DSÖ'nün anlayışıyla çelişen bilgilerle IHR' de mücadele etmelidir.

Art. 44 Abs. 1 lit. h "[States Parties shall undertake to collaborate with and assist each other .. ]
in countering the dissemination of false and unreliable information about public health events, preventive and anti-epidemic measures and activities in the media, social networks and other ways of disseminating such information"

Art. 44 Abs. 2 lit. e "[WHO shall collaborate with and promptly assist States Parties .. in:]
countering the dissemination of false and unreliable information about public health events, preventive and anti-epidemic measures and activities in the media, social networks and other ways of disseminating such information;"

Art. 53A lit. c "[The State Parties shall establish an Implementation Committee, comprising of all States Parties meeting annually, that shall be responsible for:]
Promote international cooperation and assistance to address concerns raised by WHO and States Parties regarding implementation of, and compliance with, obligations under these Regulations in accordance with Article 44.

 

Gönderdikten sonra, anket sonuçları size gösterilecektir.

 

SONUÇLAR

Katılımcı sayısı:

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
Evet Hayır
 
  
  Kendi verileriniz

 

Artık sizde yeni pandemi anlaşması ve değişen uluslararası sağlık düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi oldunuz. Sorumluların artık bunu gizlice uygulamaması için üzerinize düşeni yapın!(2) SIZIN IÇIN YEDI EYLEM PLANI

1.  Tartışmalarda sağlam durabilmek için kapsamlı bilgi edinin
2.  Bu sayfaya yönlendiren broşürü yazdırın, kopyalayın ve dağıtın
3.  Arkadaşlarınızı ve tanıdıklarınızı bilgilendirin
4.  Seçim bölgenizdeki politikacıları bilgilendirin
5.  Mevcut olan referandum dilekçelerini imzalayın
6.  Herhangi etkinlik ve gösterilerde konuyu tartışmaya açın
7.  Bölgenizde poster kampanyaları gerçekleştirin


(3) DİĞER MAKALELER VE DERSLER - Almanca

1.  Temel haklarınız hakkında sizi aydınlatacak Avusturya’daki Avukatlar
DSÖ, pandemi anlaşması ve uluslararası sağlık düzenlemeleriyle parlamentoları ve vatandaşları nasıl yetkisizleştiriyor
2.  Birden fazla güç odağı bulunan: Pandemi sözleşmesinin arkasında ne var?
3.  Norbert Häring: DSÖ pandemi anlaşmasının yeni taslağı biyolojik silah araştırmaları için özgür bir yol açıyor
4.  Norbert Häring: DSÖ pandemi anlaşmasıyla otoriter Transhümanizme doğru
5.  Norbert Häring: DSÖ'nün yetkisinin özgürlüklere yönelik kısıtlamalarla ilgili olduğunu kabul etti
6.  Federal Demokrat Birliği: DSÖ pandemi anlaşması – koyun postuna bürünmüş kurt mu?
7.  Temel haklar avukatları ve Avusturya'da aydınlanma için avukatlar: Sevgili Ulusal Konseyi, neler oluyor?
8.  PB, Tobias Gall ile canlı yayın: DSÖ – sağlık adına kurumsal diktatörlük mü?
9.  9. MWGFD: DSÖ ne istiyor?
10.  Mag.Dr.iur. Silvia Behrendt: Kimin umrunda? Dünya diktatörlüğü tehdit ediyor
11.  Köln'de basın toplantısı: DSÖ pandemi anlaşmasına hayır
12.  Prof. Geistliner ile YouTube röportajı: DSÖ pandemi anlaşması: Sağlık diktatörlüğü geliyor mu?
13.  Pro Menscheit: DSÖ pandemik anlaşması ve IHR ile ilgili bilinen tüm girişimlerin özeti
14.  Avusturyalılar için: MFG referandumu
15.  İsviçre geleceği: DSÖ insan haklarını ortadan kaldırıyor mu?

(4) INDIRMEK VE DAĞITMAK IÇIN EL ILANLARI

Bu sayfadaki broşür
Bu sayfadaki broşür – daha uygun maliyetli A5 formatında
Okuma tembelleri için bu sayfa broşür olarak
Okuma tembelleri için bu sayfadaki broşür - daha uygun maliyetli A5 formatında
Aletheia broşürü
MWGFD ve eğitim için doktorların broşürü


Halkın çoğunluğu bu gelişmelerden haberdar olursa olası DSÖ diktatörlüğü daha başlamadan sona erecektir.


Aktif desteğiniz için teşekkür ederiz!

@ Temas etmek

NewsKünyeVeri koruma